fbpx

დავიდ ჰოკინსის ცნობიერის რუქა

ავტორი ჟოლო
3413 ნახვა
0 კომენტარი
3

მსოფლიოში ცნობილმა ცნობიერის მკვლევარმა დევიდ ჰოკინსმა, გამოყენებითი კინეზოლოგიის მეშვეობით შექმნა ცნობიერის რუქა.

რუქის თანახმად, ადამიანის ცნობიერი დაყოფილია დონეებად. სადაც, სიცოცოხლის აღსაქმელად, ესა თუ ის, ემოცია წარმოადგენს დომინანტს. თითოეული დონისთვის დამახასაითებელია გარკვეული რაოდენობის ენერგია. რაც უფრო მაღლა ადიხართ შკალაზე, მით მეტი სასიცოცხლო ენერგია შეესაბამება და მით მეტად, სასიკეთოდ იცვლება სიცოცხლის აღქმა. რაც უფრო დაბალია, შესაბამისად დაბალია სასიცოცხლო ენერგიაც და ემოციებიც ნეგატიურია.

რუქაზე მახასიათებელი მოცემულია, არა არითმეტიკული არამედ, ალგორითმული. ეს კი იმას ნიშნავს, ყოველი ენერგეტიკული დონე, იზრდება გეომეტრიული პროგრესიით.

დევიდ ჰოკინსი – ვიბრაციული სიხშირეების მართვის და ამაღლების შკალა.

მოცემული დონეების მისაღწევად საჭიროა რეგულარული პრაქტიკები, რომელიც, სრულად ინტეგრირებულია ადამიანში და თვისუფლად შეუძლია იქცნენ ცხოვრების წესად.

აღსანიშნავია, რომ მოჩვენებითი აქტივობა არ მატებს მგრძნობელობას და არანაირი სარგებელი არ მოაქვს ადამიანისთვის!

როდესაც, რომელიმე პუნქტი იქცევა უნარად, ჩვევად და დაინერგება პრაქტიკად, ადამიანი მაქსიმალურ სარგებლის იღებს მოცემულ საკითხში. ის უტოლდება ოსტატობის დონეს და აღწევს დიდოსტატობას.
დაბალი მაჩვენებლების არსებობა, ზოგჯერ, ადამიანში სასიცოცხლოდ მნიშვნელივანია, რადგანაც ისინი შესაძლებელია განხილულ იქნას როგორც მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული ღუზა, რომელიც გამოავლენს სისუსტეს და მიანიშნებს ენერგეტიკული ევოლუცის შესაძლებლობას.energiebi

რასაკვირველია, მაღალი კატეგორიები უფრო სასრგებლოა, მაგრამ არა აუცილებელი.

ქვემოთ გთავაზობთ,  უამრავიდან ერთ-ერთ ენერგიული სიხშირეების ასამაღლებელ საშუალებას. თუმცა, არსებობს წინსვლის ალტერნატიული საშუალებებიც.
ყველა ეს მახასიათებელი ერთად აღებული, არ ემატება ერთმანეთს, უფრო მეტად ისინი რთულად ეწყობიან ერთმანეთს. თუმცა ნათელია, რომ  ვიბრაციების მუდმივი მატება  500% მდეც კი, მიღწევადია სწავლით და სწორი პრაქტიკული კომბინაციების გამოყენებით. ამას ვერ მიაღწევთ ერთ ღამეში, მაგრამ დაიწყებთ მთელი რიგი პუნქტების გაცნობას და სწავლას, რომელიც განხილულია ქვემოთ.

ჰოკინსის სკოლის თანახმად, ციფრ 500 დამატებული, საშუალო სტატისტური ადმიანის მონაცემი (200), მოგვცემს 700. ამ სიდიდეს ის განიხილავს, როგორც ცნობიერის მაღალ დონეზე ასვლას.

მინიშნება: რაზეც ვსაუბრობთ ანუ ვიბრაციულ/ენერგეტიკული ზრდა, რელიგიას არ გულისხმობს, თუმცა ბევრისთვის ეს შეიძლება გამოდგეს კიდეც საინტერესო. როდესაც რელიგიური პრაქტიკები სუფთაა მიიღწევა ვიბრაციების მაღალი დონე. უფრთხილდით ძალიან დოგმატურ, რელიგიურ პრაქტიკებს, რომლებიც დამანგრეველი საშუალებებით, ამცირებენ ვიბრაციებს.

გახსოვდეთ: ეს მხოლოდ რეკომენდაციაა და არა პანაცეა!

არის უამრავი სირთულე, ადამიანები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და შესაბამისად, იმყოფებიან სხვადასხვა ვიბრაციებზე.
ქვემოთ, ყოველი პუნქტის გასწვრივ დასმულია რიცხვები და ასოები.
რიცხვი – ეს ამაღლებული ვიბრაციების მაჩვენებელია, რომელიც მიიღწევა იქვე მოცემული პუნქტის/პრაქტიკის გამოყენებით.

ასოები მიუთითებენ, ვიბრაციის სიხშირეზე ზემოქმედების მნიშვნელობას:

სმ – სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია,  

ძმ – ძალიან მნიშვნელოვანია,

 – მნიშვნელოვანია,

 – ალტერნატიულია.

1) სიამოვნების მისაღებად:

“ყველაზე დიდი საიდუმლო – ჩვენ მოვედით იმისთვის, რომ დავტკბეთ სიცოცხლით”.

დრო, რომელსაც ატარებთ მეგობრებთან/თანამოაზრეებთან  +90 (ძმ)
გატაცება, ჰობი  +120 ()
სასიამოვნო ხმები/მუსიკა:
ა) მოსმენა  +40 (ძმ)
ბ) მონაწილეობა  +150 ()
გ) სიმღერა და ხმასთან დაკავშირებული საქმიანობა +140 (სმ)

2) დიეტა და კვებითი უნარები:

“თქვენ – წარმოადგენთ იმას, რასაც ჭამთ”.

კვება, მთლიანად ნატურალური პროდუქრებით  +52 (სმ)
ვიტამინები, კვების დანამატები  +100 (სმ)
რეგულარული მარხვა, ერთი დღე კვირაში  +20 (ძმ)
რეგულარული მარხვა, ორი დღე კვირაში  +80 (ძმ)
გაწმენდა/დეტოქსიკაცია/ორგანიზმის შინაგანი წმენდა  +140 (სმ)
ვეგეტარიანელობა, ბოსტნეულობა +10 ()
ბუნებრივად მოყვანილი ბოსტნეული +90 ()
მკაცრი ვეგეტარიანელობა +70 ()

3) ფიზიკური ვარჯიში:

“თქვენი სასიცოცხლო “სკაფანდრის” შენარჩუნება“

რეგულარული გასეირნება +15 ()
სპირტი +60 ()
ცეკვა +70 ()
ტანვარჯიშის დარბაზში ვარჯიში +50 ()
საბრძოლო ხელოვნება +110 ()
იოგა +120 ()

4) ურთიერთობები:

“ჩვენი რწმუნებულობების გამოსაცდელი „საბრძოლო ველი“

პირად ურთიერთობებში ჰარმინია +60 (სმ)
პროფესიონალურ/სამუშაო ურთიერთობებში ჰარმონია +110 (ძმ)
შინაგან საუბრებში და პრობლემებში გაკვევის ნება +80 (სმ)
რეგულარული ხარისხიანი სიახლოვე და სასიყვარულო ურთიერთოები +60 ()
სიწმინდეებზე დაფუძვნებული სიყვარულით დაკავება +190 ()

5) მომართვა/გატოლება/ენერიების აღდგენა:

“სიცოცხლის საწვავი”

სხეულის ენერგიის რეგულარული ჰარმონიზაცია +160 (ძმ)

ვიბრაციული მდგომარეობის აღდგენა, მართვადი მედიტაციებით +150 ()
განსახორციელებელი ფსიქიკური ქირურგია – +180 (სმ)
უფრო მაღალი ვიბრაციების წყაროებთან კავშირის დამყარება/მხარდაჭერა +180 (ძმ)
დადებითი იონიზირების ბალანსირებისთვის, სხეულის უარყოფითი იონიზირება, რომელიც გამოწვეულია დაბინძურებით ქიმიკატებით, ელექტრული ველით და ა. შ +160 (ძმ)
დაძაბულობისგან განთავისუფლება/სხეულის მეხსიერება +220 (ძმ)
ჩაკრების და აურის ჰარმიზაცია – +240 (სმ)

6) ცხოვრებისეული გზის მოქმედი ფილოსოფია:

“ცხოვრების, პირადი ხედვა”

ქვეყნიერებისთვის ზიანის მიუყენებლობა +180 (სმ)
ცხოვრებაში საყვარელი საქმის კეთება +170 (სმ)
დამანგრეველი, სამეტოქე პრაქტიკის თავიდან აცილება +180 (სმ)
ვალებისგან განთავისუფლება +160 (სმ)
საკუთარ თავთან დროის გატარება რეგულარულად +90 (სმ)
ბუნებაში, საკუთარ თავთან დროის გატარება რეგულარულად +220 (ძმ)
წმინდა ადგილებში დროს გარატება (მაღალი ენერგეტია) – +180 ()

7) სამუშაო პირობები:

“როგრო ვატარებთ უმეტს დროს”

„საარსებო საშულების“ გამო, მუშაობის იძულებით ფორმაზე (ვირთხების რბოლა) , უარის თქმა+170 (ძმ)
პრობლემების და შედეგის მიმართ შემოქმედებითი მიდგომა +110 (სმ)
არა შემოქმედებითი, სტრესის თავიდან აცილება +100 (სმ )
მუდმივი წინსვლა +80 ()
არ იყო შრომის მონა +120 (ძმ)
ცხოვრებისეული სტანდარტების შესაბამისი სამუშაო პირობები +90 (ძმ)
საკუთარ თავზე მუშაობა +105 ()

8) სასიცოცხლო პირობები:

“ყოფითი პირობების მხარდაჭერა”

საცხოვრებლად გადასვლა ქალაქიდან მოშორებით +60 (ძმ)
ფიზიკური ცხოვრებისთვის ოპტიმალური პირობების შექმნა +140 ()
მიჯაჭვულობისგან განთავისუფლება:
ა) ადგილებზე და სიტუაციებზე, რომლებიც ამცირებენ სიხშირეს +80 ()
ბ) დაბალი ენერგეტიკის ადამიანებთან, რომლებიც ამცირებენ სიხშირეს +160 (სმ)
გ) ნეგატიური ან “უაზრო” ინფო. მასმედია, TV საშულებები +200 (სმ)
ოპტიმალურად მხარდამჭერ გარემოში ცხოვრება +320 ()
ელექტრონული და მაგნიტური დაბინძურების მოცილება +180 (სმ)

9) სულიერი პრაქტიკები:

“სულიერის და ფიზიკურის ბალანსირება”

გამოვდივართ დოგმატურობიდან და პრაქტიკაში ვნერგავთ მექანიკურს +150 (სმ)
ირჩევთ კარგ სულიერ პრაქტიკას +130 (სმ)
ლოცვა +60 ()
მოწოდება +90 (ძმ)
გადაწყვეტილება +110 (სმ)
რეგულარული მედიტაცია +160 ()
ხშირი დასწრება/მონაწილეობა სასულიერო ჯგუფებში – +330 (სმ)
კრისტალების გამოყენება, სიმბოლოები, შენარჩუნებულ იქნას ენერგეტიკული აზრფორმები, პატტერნები და ა.შ.  +280 (სმ)

10) უფრო მაღალი უნარების აქტივიზაცია:

“სრულად გაცნობიერებული ადამიანისთვის”

სრულად/ფარდობითად ინტუიციის განვითარება +140(სმ)
კაცობრიობის მსახურება +210 (ძმ)
ჩენელინგი ფართო გაგებით +440 (ძმ) (ინფ. მიღება უმაღლესი გონიდან, შეერთება)
ლინზის გამოყენება (ხედვა სივრცესა და დროში) +300 (სმ)
სამკურნალო პრაქტიკა, რომელიც ენერგიებზეა დაფუძვნებული +380 (სმ)
პრაქტიკული ტექნიკები +240 ((სმ)

 

გამოგვაქვს დასკვნა:

ზემოთ თქმული ეხება, როგორ გახდე „ყოვლისშემძლე“ ადამიანი და აქტიურად განთავისუფლდე ძველი დუალობისგან, რათა შეძლო მაქსიმალური სარგებლის მოტანა.

თუ კი თქვენ, სრულად დაეუფლეთ თქვენ შინაგან ძალას და გახდებით საკუთარი ცხოვრების განმკარგველი, ისწავლით გაწონასწორებულ და გარე სამყაროსთან ჰარმონილად ყოფნას, თუფიზიკური სხეული პატივცემული იქნება, მაშინ ცხოვრებისეული პრობლემები ეფექტურად მოგვარდება, და საერთოდ, იხარებთ,დატკბებით ცხოვრებით.

სიცოცხლით ტკბობა გულისხმობს, მომატებულ ენერგიებს, რომელცა მიჰყავხართ, წინსვლისთვის აუცილებელ უფრო მაღალ გაცნობიერებაზე. ეს ენერგიის მაქსიმალიზაციისკენ მოგზაურობაა და ის, შეგიძლიათ მართოთ გარკვეული ცხოვრების წესების დაცვით. ენერგიების მაქსიმალიზაციას თან სდევს უნარები, რომელიც ამ ენერგიების  განვითარებას მოჰყვება და წაროადგენს ცხოვრების სულ სხვა ხარისხში გადასვლის განმსაზღვრელ ფაქტორს – ფართოვება ცნობიერი!

თავად, დიდოსტატ დავიდ ჰოკინსზე ვისაუბრებ სხვა თემაში. მას აქვს, კიდევ სხვა აღმოჩენებიც, რომლებსაც ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოში.

პირველად, ერთ-ერთი ტექნიკა, რამდენიმე წლის წინ, ჩემი მენტორის , საუკეთესო ტრენერის და „ნამდვილი წარმატების აკადემიის“ დამაარსებლის ნიკოლაი ლატანსკის ერთ-ერთ ტრენენგზე ვისწავლე და დავინტერესდი.

მოგვიანებით, ჩემთვის აღმოვაჩინე  ბატონი დევიდ ჰოგკინსი M.D., Ph.D, ცნობილი როგორც ექიმი-ფსიქიატრი, მწერალი, მასწავლებელი და მკვლევარი, სულიერი მოძღვარი.

მის ერთ ერთ აღმოჩენას ფართოდ ვიყენებ ყოველდღიურობაში. დავიდ ჰოკინსმა , იმისათვის, რომ განისაზღვროს ცდება თუ სწორია ჩვენი მტკიცებულობა, შემოგვთავაზა გამოვიყენოთ მარტივი კინეზიოლოგიური კუნთის ტესტი, კუნთის ტონუსით. ამაზე ინფორმაცია იხ. შემდეგ თემაში.

 

თუ კი მოგეწონათ თემა გაუზიარეთ ის მეგობრებს. ინფორმაცია, როგორც სხვა ყველაფერი ამ სამყაროში, არის ენერგია და ენერიამ უნდა იმიძრაოს, გაეცით…

 

თქვენს შესაძლებლობებში რწმენით

ტრენერი და პერსონალური ქოუჩი

თამარ კვარაცხელია

წყაროპიროვნული ზრდის სამყარო

 

0 კომენტარი
3

მსგავსი სტატიები

დაგვიტოვე კომენტარი